Internet cáp quang Viettel - Khuyến mãi trong tháng 8/2017 - Viettel Vũng Tàu