Internet cáp quang Viettel - Khuyến mãi trong tháng 9/2017 - Viettel Vũng Tàu